Kvalitetsledelsessystem


Søfartsstyrelsen har udviklet og implementeret et fælles kvalitetsledelsessystem, der er opbygget i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001:2015 standarden, i det følgende benævnt ISO 9001. Kvalitetsledelsessystemet omfatter de operationelle dele af de flagstats, havnestats- og kyststatsrelaterede aktiviteter i Sikre skibe, Sikre farvande, Søfarende og certifikater, Skibsregistret og System og Udvikling. 

DNV-GL (tidligere Dansk Standard Certificering) gennemfører årlige eksterne audits af Søfartsstyrelsens kvalitetsledelsessystem med henblik på at sikre overensstemmelse med kravene i ISO 9001 standarden.

Systemet har været ISO 9001 certificeret siden 1997.

Kvalitetsledelsessystemet består af:

  1. En overordnet niveau med en kvalitetsmanual der indeholder kvalitetspolitik,  vision, beskrivelse af organisationen samt en beskrivelse af kvalitetsledelsessystemets opbygning og tilhørende processer.
  2. Lokale hjælpesystemer og værktøjer med instruktioner, vejledninger, tjeklister, blanketter, skemaer, certifikatskabeloner osv.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00