Sikre farvande


Vi arbejder for at fremme sikkerheden på havet i Rigsfælleskabet og har ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

 • Farvandsafmærkning i hele Rigsfælleskabets farvande, herunder:
  • Regulering af afmærkningen
  • Drift af den statslige afmærkning
  • Udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi
  • International erfaringsudveksling og koordination
 • Udsendelse af Maritime Safety Information (MSI) i hele Rigsfællesskabet, her-under:
  • Navigationsadvarsler
  • Efterretninger for Søfarende
 • Drift af inspektionsskibene
  • 'JENS SØRENSEN' 
  • 'POUL LØWENØRN'
 • Radionavigation i hele Rigsfællesskabet, herunder:
  • DGPS
  • Racons
  • AIS
  • NAVTEX
  • Loran infrastruktur
 • Tilsyn med lodsområdet
 • Sekretariatsstøtte til Søsportens Sikkerhedsråd

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00