Søfartsstyrelsen tager fat på fremtiden med ubemandede skibe
20-10-2016 11:00

Førerløse skibe kan blive virkelighed inden for ganske kort tid. Nu igangsætter Søfartsstyrelsen, i samarbejde med DTU, et forstudie om autonome skibe.

Teknologien for ubemandede skibe kommer, men hvor, hvornår og i hvilket omfang vides endnu ikke præcist. Men nu tages et skridt i den rigtige retning, når Søfartsstyrelsen sammen med DTU igangsætter et forstudie om autonome skibe. Søfartsstyrelsens samarbejde med DTU skal i første omgang øge det fælles vidensniveau og sætte de indledende rammer, så udviklingen og brugen af ubemandede skibe kan ske på forsvarlig vis.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
”Det her er et rigtigt spændende område, og på kort sigt kan teknologien jo bruges til at gøre vores skibe mere sikre og effektive. På længere sigt kan forskningen i autonome skibe blive en stor gevinst for Det Blå Danmark. Den globale maritime sektor står overfor en række udfordringer, som også vil blive drøftet under Danish Maritime Days i næste uge, og denne her teknologi kan måske vise sig at være en del af løsningen.”

Visionen om førerløse eller autonome skibe er ikke ny. Men nu har udviklingen af især softwaresystemer med stor datakraft samt udviklingen inden for robotteknologi og selvkørende biler gjort det førerløse skib højaktuelt – ikke mindst for Det Blå Danmark, der generelt har et højt teknologiniveau.

Autonome skibe har stort potentiale både i forhold til automatisering af skibsoperationer, reducering af omkostningerne til skibsdriften, en mere sikker og pålidelig operation af skibe samt en øget energieffektivitet.

Dette er alle væsentlige faktorer, hvor Det Blå Danmark kan anvende sine styrkepositioner inden for ny teknologi og kan medvirke til at opnå konkurrencemæssige fordele. Derfor ønsker Søfartsstyrelsen nu at få bedre viden på området.

Det planlagte forstudie vil blive afviklet under DTU’s projekt for forskningsbaseret maritim rådgivning, der er finansieret af Den Danske Maritime Fond.

Forstudiet skal sikre, at vi har en dansk definition af, hvad begrebet egentligt dækker over, samt foreslå, hvordan man kan udarbejde nyttige, funktionsduelige projekter, som kan bidrage både teknologisk og økonomisk til sektoren.

Søfartsstyrelsen ønsker at gennemføre et bredt samarbejdsprojekt om udviklingen af ubemandede skibe, som er baseret på styrkepositioner i Det Blå Danmark inden for rederidrift, sikkerhed og miljø, energieffektivitet, teknologiudvikling og maritime kompetencer.

Der er allerede gennemført flere projekter om autonome skibe som for eksempel det EU-finansierede MUNIN-projekt og indtil flere projekter drevet af industrien i f.eks. Finland. Pt. har Norge og England oprettet hver deres eget samarbejdsforum med deltagelse af en række partnere fra myndigheder og industrien. Norge har netop lanceret et testområde ved Trondheim for autonome skibe.

I næste uge er der ekstra meget fokus på udfordringer og løsninger i den maritime sektor, når Danish Maritime Days løber af stablen med maritime arrangementer landet over.

 KONTAKT

Direktionen
Troels Blicher Danielsen, Vicedirektør
+45 72 19 62 04