Årsafgift


​Når et skib er registreret i Skibsregistret, er det vigtigt, at det, der er registreret, svarer til virkeligheden.  Skibsregistret har samme retlige funktion som for eksempel bilbogen eller tingbogen for fast ejendom. Efter loven har både køber og sælger pligt til at anmelde en handel eller andre ændringer, for eksempel  forlis, ophugning eller lignende til Skibsregistret inden 30 dage.

Årsafgift på registrerede skibe 

Du har modtaget en opkrævning, hvis du stod registreret som ejer den 1. marts 2015.

​Er skibet solgt eller forlist?

Hvis dit skib er solgt, forlist eller lignende, skal du anmelde det. I FAQ'en kan du læse om, hvad der gælder, hvis dit skib er solgt, ophugget eller forlist.
FAQ om årsafgift​

Skal du betale årsafgift for et registreret skib?

Årsafgiften gælder for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Hvor meget du skal betale i afgift om året afhænger af dit skibs tonnage.

Dit skibs tonnageÅrlig afgift
Bruttotonnage under 20   800 kr.
Bruttotonnage mellem 20 og 500    1.600 kr.   
Bruttotonnage over 5002.400 kr.   

 

Årsafgiften bliver beregnet ud fra de oplysninger, som er registreret i fartøjsfortegnelsen, skibsregistret og Dansk Internationalt Skibsregister pr. 1. marts hvert år.​

Hvis din anmeldelse ikke kan optages til registrering, fordi der mangler dokumenter, underskrifter eller lignende, vil din anmeldelse enten blive afvist, eller den vil blive sendt til berigtigelse. Det betyder, at du vil få returneret dokumenterne  med henblik på at udbedre manglen. En anmeldelse kan blive afvist, hvis der er alvorlige mangler. Det kan for eksempel være, hvis den angivne ejer ikke kan dokumentere sin ejendomsret. Hvis din anmeldelse er blevet afvist, bliver den ikke taget i betragtning. Er der derimod tale om mindre mangler i din anmeldelse, som for eksempel en manglende fuldmagt, vil din sag blive sendt til berigtigelse. Sker det, vil den oprindelige anmeldelsesdato være det, der afgør, om der skal betales årsafgift.

Du kan selv tjekke, hvad der er registreret vedrørende dit skib på skibsregister.dma.dk.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00