Anmeldepligt


​​Den, der bygger dit skib om har pligt til at indberette arbejdet.

 
Det har desværre vist sig, at nogle fiskeskippere glemmer at få anmeldt og synet deres skib efter en ombygning. Derfor skal de værfter eller maskinværksteder, der ombygger fiskeskibene, nu også anmelde arbejdet til Søfartsstyrelsen. 

 
På den måde kender vi til din ombygning og kan hjælpe dig med at få et så sikkert fartøj som muligt.
 
Den elektroniske anmeldelse kan både bruges, hvis du er ejer af et fiskeskib eller du som virksomhed skal foretage en ombygning af et fiskeskib.
 

 

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00