Kontrollernes indhold


​​​​​​​En typisk kontrol indledes med en gennemgang af skibets certifikater. I direktivets bilag IV  er gengivet en liste over de certifikater, som gennemgås. Herudover går havnestatskontrol-inspektøren en runde for at tilse skibets almene tilstand. Hvis der er grundlag for det, kan havnetstatskontrolinspektøren beslutte at indlede en såkaldt mere detaljeret inspektion. I direktivet er angivet eksempler på forhold, som kan medføre en sådan ”begrundet mistanke”, som kan berettige en mere detaljeret inspektion. Endelig skal følgende skibe underkastes en udvidet inspektion (expanded inspection):

  • Skibe med højrisikoprofil ​
  • Passagerskibe, olietankskibe, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, som er over 12 år gamle 
  • Skibe med højrisikoprofil eller  passagerskibe, olietankskibe, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, som er over 12 år gamle, i tilfælde af topprioriteringsfaktorer eller uventede faktorer skibe
  • Skibe, der underkastes fornyet inspektion efter et adgangsforbud udstedt i henhold til artikel 16

Rederen afsætter tid til inspektion

Rederen eller føreren af skibet skal sørge for, at der er afsat tilstrækkelig tid i fartplanen til, at den udvidede inspektion kan gennemføres.

Som anført under afsnittet om meldepligt, skal disse  skibe melde ankomst til havnen mindst 72 timer forinden (ETA72) til havnemyndigheden.​​

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​