Rederiets præstationsniveau


​​​​​​En faktor, der spiller ind på beregningen af skibets risikoprofil, er rederiets præstation.

Rederiets præstation beregnes ved at sammenholde antallet af fejl og tilbageholdelser, som rederiets skibe får registreret, med gennemsnitsværdien for fejl og tilbageholdelser inden for Paris MoU.

Beregn selv præstationsniveauet

På Paris MoUs hjemmeside findes der en beregner, der, når de nødvendige data indføres, beregner rederiets præstation inden for følgende fire resultater: meget lav, lav, medium eller h​øj.
Beregner på Paris MoU

 KONTAKT

Afdeling
SKIBE (SKB)
Telefon: ​+45 72 19 60 24
Mail:  psc@dma.dk​