Kurser der skal genopfriskes


På denne side kan du læse mere om, hvad du skal gøre efter d. 1. januar 2017 i forbindelse med, at dit kvalifikationsbevis udløber og skal fornyes.

Når dit sønæringsbevis udløber, og du vil ansøge om fornyelse, vil der være krav om, at du kan dokumentere at have gennemført genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse' indenfor de seneste 5 år.

Når et kvalifikationsbevis er ved at udløbe (5 år fra udstedelsesdatoen), skal du selv sørge for at genopfriske kvalifikationerne hos en kursusudbyder. Hvis du har et af følgende kvalifikationsbeviser, som du bruger i forbindelse med dit arbejde om bord, skal du sørge for at de altid er mindre end 5 år gamle: 

  • Brandledelse på skibe
  • Betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både
  • Betjening af fast rescue boats (FRB)/hurtiggående mand-over-bord både

​Alle søfarende skal genopfriske 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Det er kun hvis du udfører de andre funktioner, at der vil være krav om genopfriskning af disse kvalifikationer.

Hvordan genopfrisker jeg mine kvalifikationer?

Her kan du finde kursusudbydere og læse mere om de kurser der udbydes:

 

Liste over godkendte kursusudbydere
 

Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks; iføring af redningsvest, betjening af redningsudstyr eller brug af røgdykkerudstyr.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Brandledelse på skibe
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks; kommunikation og koordinering under brandbekæmpelsesoperationer, ventilationskontrol eller anvendelse af skibets procedurer.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Betjening af redningsbåde -flåder og mand-over-bord både
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks; klargøring og udsætning af redningsbåd, styre redningsbåd eller anvende udstyr i redningsbåd.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.

Betjening af fast rescue boats/hurtiggående mand-over-bord både
Nogle kvalifikationer vil fortsat kunne genopfriskes om bord på skibe igennem de traditionelle øvelser, der foretages. Det er f.eks. klargøring og udsætning af mand-over-bord båd, anvende kommunikationsudstyr eller udføre søgemønstre ved mand-over bord.

De resterende kvalifikationer vil skulle genopfriskes ved en kursusudbyder i land.