Skibsassistenter og menige


På denne side kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du er menig søfarende. Menige søfarende omfatter ubefarne skibsassistenter, befarne skibsassistenter, matroser og motormænd.

For befarne menige
Fra d. 1. januar 2017 vil der være krav om, at alle befarne menige har et kvalifikationsbevis der dokumenterer, at de er befarne i overensstemmelse med STCW-konventionen.

Hvis du kun har en påtegning i din søfartsbog om, at du er skibsassistent, vil du skulle ansøge om et kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent inden d. 1. januar 2017.

Du kan ansøge om kvalifikationsbevis her.

Du skal også være opmærksom på, at der er krav til genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Du skal bede skibsføreren udstede dokumentation (datostemplet) for dette i løbet af 2016. Efter 2017 skal du sørge for at tage et genopfriskningskursus inden for 5 år fra den dato, der står på attesten, som skibsføreren udstedte.

For ubefarne menige
Der er ikke krav om kvalifikationsbevis for ubefarne menige i danske skibe.

Du skal dog være opmærksom på, at der er krav til genopfriskning af 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Du skal bede skibsføreren udstede dokumentation (datostemplet) for denne funktion i løbet af 2016. Efter 2017 skal du sørge for at tage et genopfriskningskursus inden for 5 år fra den dato, der står på attesten, som skibsføreren udstedte.

For både ubefarne og befarne menige
Der bliver fra d. 1. januar 2017 også krav om, at alle som udfører nedenstående funktioner kan dokumentere at kvalifikationerne er vedligeholdt. Når et kvalifikationsbevis er ved at udløbe (5 år fra udstedelsesdatoen), skal du selv sørge for at genopfriske kvalifikationerne hos en kursusudbyder.

Hvis du har et af følgende kvalifikationsbeviser, som du bruger i forbindelse med dit arbejde om bord, skal du sørge for, at de altid er mindre end 5 år gamle:

  • Brandledelse på skibe
  • Betjening af redningsbåde -flåder og mand-over-bord både
  • Betjening af fast rescue boats (FRB)/hurtiggående mand-over-bord både

​Alle søfarende skal genopfriske 'Grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse'. Det er kun hvis du udfører andre funktioner, at der er krav om genopfriskning af disse kvalifikationer.

 KONTAKT

Søfartsstyrelsen
Maritim Regulering og Besætning (MRB)
+45 72 19 60 00