Sejlads i Grønland


​​​​​​​​​​​​​​Sejladssikkerhed i grønlandske farvande og Arktis er to af Søfartsstyrelsens væsentlige indsatsområder.​

Sikkerhedspakken, hvis du skal sejle i grønlandsk farvand​

Nedenfor finder du en sikkerhedspakke, som du kan hente, hvis du skal sejle i grønlandske farvande. Sikkerhedspakken er en samlet pakke, der indeholder information om de specielle grønlandske forhold. Flere af dokumenterne findes kun på engelsk og kan hentes ved at klikke på dokumentnavnet herunder:

  1. Welcome to Greenland waters
  2. Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.
  3. Bekendtgørelse af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand
  4. Mandatory Ship Reporting Systems in Greenland
  5. Links to important information when navigating Greenland waters
  6. Precautions in using navigational charts in Greenland waters
  7. Greenland Ice Service
  8. DMI Ice Service and Ice Patrol (Dansk version)
  9. Coast Radio information
  10. ArcticWeb Greenland

Krydstogtskibe og stigende trafik med handelsskibe

Flere og flere krydstogsskibe sejler i den grønlandske farvande som følge af den øgede interesse for oplevelsesturisme i Grønland. Omkring 40 krydstogtskibe, lægger nu årligt turen forbi grønlandske farvande.

På grund af de særlige vilkår der gælder for sejlads i arktiske, isfyldte og øde egne, samt med et redningsberedskab, som er tilpasset almindeligt forekommende nødsituationer, har Søfartsstyrelsen udstedt særlige regler for sikker sejlads i grønlandsk søterritorium. Reglerne handler blandt andet om forbud mod sejlads i uopmålte områder, forbud mod åbne redningsbåde, krav til navigatørens kvalifikationer samt krav til ISM. Søfartsstyrelsen har også indført regler for brug af isprojektører.

Langsigtet mål om regler for arktisk sejlads

Søfartsstyrelsen arbejder aktivt i FN's søfartsorganisation, IMO, for, at der indføres globalt bindende regler for sejlads i polare områder i form af den såkaldte Polarkode. Søfartsstyrelsen forventer, at Polarkoden kan træde i kraft i 2017. Polarkoden vil stille kav om skibenes konstruktion, stabilitet, udstyr, sejladsplanlægning samt uddannelse, træning af besætningen mv.

En del af ovennævnte regler er trådt i kraft og kan tilgås via nedenstående links:

IMO Polar Code


Bekendtgørelse nr 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v., link til Lovtidende
Bekendtgørelse nr 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.m., link til Lovtidende
Bekendtgørelse nr 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter, link til Lovtidende

Rapporter om sejlads i Grønland

Søfartsstyrelsen har - sammen med en række myndigheder med ansvar for sejladssikkerhed i de grønlandske farvande - udgivet en rapport, som giver en række anbefalinger til at øge sejladssikkerheden i grønlandske farvande. Rapporten hedder Sikker sejlads i grønlandske farvande.

På baggrund af anbefalingerne i rapporten har en række myndigheder analyseret mulighederne for at indføre anbefalede ruter. For nuværende er der oprettet anbefalede ruter ved Nuuk. Der er ikke umiddelbart planlagt at indføre yderligere ruter, men det kan ske i takt med færdiggørelsen af den planlagte søopmåling langs den grønlandske vestkyst og udgivelsen af nye søkort. Endvidere er flydende søafmærkning ikke praktisk mulig i isfyldt farvand. Rapporten hedder Sejlruter i grønlandske farvande.

Tema om arktisk sejlads

Læs også vores tema om Sikker sejlads i Arktis.

 KONTAKT

Sikre farvande
Flemming Sparre Sørensen, Nautisk konsulent
+45 72 19 61 78