Nyt om regler


Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du læse mere om de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Du kan finde alle regler på Søfartsstyrelsens område i Retsinformation på www.retsinformation.dk.

Læs om relevante regelforberedende tiltag på det tekniske område, herunder om møder i IMO's komitéer og underkomitéerAbonnér på RSS-feed

Reference
Indhold

Bekendtgørelse nr. 1641 af 12. december 2016 om prøver og beviser for fritidssejlere

20-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen er en rammebekendtgørelse, som omfatter prøver, der leder hen til udstedelse af bevis til at føre fritidsfartøj, herunder speedbåd, duelighed i sejlads og yachtskipper. Bekendtgørelsen fastsætter de specifikke krav, som skal prøves for at opnå et fritidssejlerbevis samt beskriver kravene til udbydere, der varetager prøver og kvalitetssikrer disse.

Bekendtgørelse nr. 1590 af 16. december 2016 om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

16-12-201601-01-2017

​Søfartsstyrelsen ophæver en række bekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område.

Bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

16-12-201601-01-2017

​Ændring i bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring i skibe sker for at præcisere bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Bekendtgørelse nr. 1600 af 14. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

16-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen ændres for at muliggøre en løbende digitalisering af området.

Bekendtgørelse nr. 1691 af 15. december 2016 om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning

15-12-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen fastsætter de internationale krav til besætningen om bord på skibe, der anvender gas til fremdrivning i dansk ret.

13-12-201601-01-2017

​Fra den 1. januar 2017 indfører Søfartsstyrelsen digital fartstid for søfarende. Det kan være nemt for de søfarende at få digital adgang til sønæringsbeviser og andre relevante oplysninger. Det sker som led i Søfartsstyrelsens strategi om bedre digital adgang for de søfarende.

​Bekendtgørelse nr. 1524 af 8. december 2016 om indberetning af personer der arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

13-12-201601-01-2017

​Skal opdateres

Bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016 om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde

12-12-201601-01-2017

​Bekendtgørelsen forenkler reglerne for fritidssejlads og de udformes, så det er muligt af udfolde deleøkonomien på fritidssejlerområdet, og sikkerheden til søs sikres. Samtidig afskaffes utidssvarende tekniske krav og synskrav m.v. for ældre fritidsfartøjer med mere end 6 personer under 18 år om bord.

Bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelseser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

10-12-201601-01-2017

Bekendtgørelsen udstedes som en konsolideret udgave af SOLAS og MARPOL, og gennemfører samtidigt de seneste ændringer af konventionerne. De nye regler vedrører blandt andet nye muligheder for at bygge og ombygge skibe til at sejle på andre brændstoffer end olie med et flammepunkt over 60o C, f.eks. naturgas (LNG), ophævelse af kravet om forhåndsgodkendelse af mønstringsruller på passagerskibe samt gennemførelsen af den internationale kode for skibe der sejler i polare farvande.

Bekendtgørelse nr. 1410 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold

30-11-201601-01-2017

Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.

1 - 10Næste

 Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Berit Andersen, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 28

 KONTAKT

Maritim regulering og jura
Helle Düring, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 79