Download data


Søfartsstyrelsen stiller følgende datasæt, AIS Density Plot og Navigationsadvarsler til rådighed, så de kan bruges i en større sammenhæng.
Læs 'Vilkår for brug af data', så du er klar over vilkårene.

Oversigtskort med datasæt og AIS Density Plot

Datasæt

Ankerpladser, Kapsejladsbaner​ og Skibsruter er tilgængelige som WMS services og via Søfartsstyrelsens datasamling på ArcGIS Online.

Information og metadata vedr. datasæt

AIS Density plot

Der er lavet AIS Density plot for udvalgte typer af AIS data. Det er for typerne fiskeskibe, for passagerskibe og for tankskibe. Der er også lavet density plot for 'alle skibstyper'.
AIS Density plot er tilgængelige som WMS services og via Søfartsstyrelsens datasamling på ArcGIS Online.

Information og metadata vedr. AIS Density plot

Navigationsadvarsler

Det er muligt at tilgå navigationsadvarsler som en WEB service. Den bedste måde at gøre sig bekendt med denne funktionalitet er ved at åbne denne WEB Service URL i SoapUI.
WEB servicen findes på:

http://msi.dma.dk/msi/ws/warning?wsdl

Anvend følgende WEB service kald:

getActiveWarningCountry

Anvend "DK" som arg0 country parser. Returnerer en liste over aktive danske navigationsadvarsler. Den enkelte advarsel indeholder f.eks. en beskrivende områdebetegnelse, geografisk udstrækning etc. på engelsk.

getActiveWarning

Returnerer samme liste som beskrevet ovenfor, men med færre attributter, og hardkodet for "DK".

Du kan læse mere om navigationsadvarsler her.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00