Datasæt


​Information og metadata vedr. datasæt.

De kan ses i denne online viewer sammen med Søfartsstyrelsens geografiske data: se kort

 

Ankerpladser

Datasættet er en oversigt over ankerpladser, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Ankerpladser/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Kapsejladsbaner

Datasættet er en oversigt over kapsejladsbaner, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger for Søfarende og søkort.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Kapsejladsbaner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Skibsruter

Sejlruter digitaliseret fra diverse søkort siden 2001
TSS: Alle koordinater aflæst fra publikationen 'Ships Routing', IMO, 2007. OBS! Problematik omkring datum ED50/wgs84. TSS er rettet til så placering er identisk m. gældende søkort. Samlet juni 2009, opdateret dec. 2010.

Datasættet kan ses og downloades fra http://data.sofartdk.opendata.arcgis.com/

WMS service (EPSG: 4326, EPSG: 25832): http://map.dma.dk/arcgis/services/Skibsruter_TSS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS


 

 Kontakt

 
 
72 19 60 00