Efterretninger for Søfarende

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når du befinder dig på havet, skal du holde dig orienteret om de aktiviteter og forhold, der kan påvirke din sejlads - uanset om du er erhvervs- eller lystsejler.​

Seneste Efterretninger for Søfarende (EfS) findes nederst på siden.

I Efterretninger for Søfarende bliver du informeret om planlagte, foreløbige og midlertidige aktiviteter og forhold i danske, færøske og grønlandske farvande, som kan have indvirkning på din sejlads.

Hvis du selv skal foretage en aktivitet, som kan have indflydelse på sejladssikkerheden, skal du sørge for at underrette øvrige sejlende gennem Efterretninger for Søfarende, efs@dma.dk. Husk, at du i de fleste tilfælde skal have indhentet tilladelse til aktiviteten hos den relevante myndighed.
Læs, hvad du skal gøre under entreprenøropgaver til søs.

Efterretninger for Søfarende udkommer elektronisk hver fredag og indeholder ud over ugens efterretninger:

  • En opdateret liste over foreløbige efterretninger, P-meddelelser (Preliminary) og midlertidige efterretninger, T-meddelelser (Temporary) samt indholdsfortegnelse
  • Seneste søkortrettelser fra Geodatastyrelsen 

Overblik over  andre informationer og publikationer her på siden:

  • En akkumuleret udgave af EfS med alle publicerede EfS-numre udgivet fra årets begyndelse til og med dags dato
  • "P- og T på Kort", som er tre grafiske pdf-filer over "Gældende foreløbige (P) og midlertidige (T) efterretninger" for henholdsvis Farvandet syd for Fyn, Smålandsfarvandet og Grønland
  • EfS A, generel information om de danske farvande
  • Istjenesten fra Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben
  • Meddelelser, NCAGS og retningslinjer for skibe i tilfælde af krig og krise fra Marinestaben
  • I arkivet forneden finder du Efterretninger for Søfarende fra tidligere år i akkumulerede udgaver

For nærmere forståelse for og omkring opbygning og tekst i EfS kan du følge Vejledning til Efterretninger for Søfarende.

 Alle udsendelser af Efterretninger for Søfarende

collapseEfS: 48     2/12-2016 (9)
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
2016 EfS 24.pdf
collapseEfS: Bilag (11)
collapseEfS: 47 (2)
collapseEfS: 46 (2)
collapseEfS: 45 (2)
collapseEfS: 44 (2)
collapseEfS: 43 (2)
collapseEfS: 42 (2)
collapseEfS: 41 (2)
collapseEfS: 40 (2)
collapseEfS: 39 (2)
collapseEfS: 38 (2)
collapseEfS: 37 (2)
collapseEfS: 36 (2)
collapseEfS: 35 (2)
collapseEfS: 34 (2)
collapseEfS: 33 (2)
collapseEfS: 32 (2)
collapseEfS: 31 (2)
collapseEfS: 30 (2)
collapseEfS: 29 (2)
collapseEfS: 28 (2)
collapseEfS: 27 (2)
collapseEfS: 26 (2)
collapseEfS: 25 (2)
collapseEfS: 24 (2)
collapseEfS: 23 (2)
collapseEfS: 22 (2)
collapseEfS: 21 (2)
collapseEfS: 20 (2)
collapseEfS: 19 (2)
collapseEfS: 18 (2)
collapseEfS: 17 (2)
collapseEfS: 16 (2)
collapseEfS: 15 (2)
collapseEfS: 14 (2)
collapseEfS: 13 (2)
collapseEfS: 11-12 (2)
collapseEfS: 10 (2)
collapseEfS: 09 (2)
collapseEfS: 08 (2)
collapseEfS: 07 (2)
collapseEfS: 06 (2)
collapseEfS: 05 (2)
collapseEfS: 04 (2)
collapseEfS: 03 (2)
collapseEfS: 02 (2)
collapseEfS: 01 (2)
 

 Links til andre landes Efterretninger

 KONTAKT

Søfartsstyrelsen
Maritim Regulering og Besætning (MRB)
+45 72 19 60 00

 Arkiv