Søsport


Søfartsstyrelsen regulerer sejladssikkerheden gennem regler og love, som også har betydning for fritidssejlere.

Der findes en række beviser og certifikater for uddannelser for fritidssejlads, der udstedes af Søfartsstyrelsen.

Du kan orientere dig om fritidssejlads og få gode tips på fritidssejler.dk og hos Søsportens Sikkerhedsråd.​