Søsportens Sikkerhedsråd


​ Søsportens Sikkerhedsråd er en selvstændig institution under Søfartsstyrelsen. Vi arbejder for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Vores hovedaktiviteter er:
  • at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de fritidsaktiviteter til søs.
  • at rådgive Søfartsstyrelsen i sager med relation til disse aktiviteter.
  • at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre initiativer, der kan forebygge ulykker til søs.
  • at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden ved fritidsaktiviteter på vandet.

Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand, der er udpeget af Søfartsstyrelsen og medlemmer, der udpeges af rådets medlemsorganisationer.
Se listen over rådets medlemmer her.

Rådets aktiviteter finansieres delvist af Søfartsstyrelsen og delvist af private sponsorer.

Læs mere på Søsportens Si​kkerhedsråds hjemmeside

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00