Regler for konstruktion og udstyr

​​Fritidsfartøjer skal konstrueres og udstyres i overensstemmelse med reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L. Disse regler og bestemmelser kan findes her:

Indledning
Almindelige bestemmelser
Konstruktion, bygning og markedsføring
Fast installerede F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum
Udstyr
Miljøbeskyttelse
Tillægskrav for udlejningsfartøjer
Konstruktion, bygning og udstyr mv. for visse større fritidsfartøjer
Sikker drift af visse større fritidsfartøjer

Reglerne omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's fritidsbådsdirektiv (94/25/EF med ændring 2003/44/EF), som opstiller sikkerhedskrav for fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark (eller et andet EU land) efter den 16. juni 1998.

Søfartsstyrelsens regler omfatter også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 meter. Heri er også beskrevet særlige bestemmelser for større, ældre fritidsfartøjer, der medtager flere end 6 personer under 18 år. Der er krav om syn og inspektion, hvis fritidsfartøjet er over 24 meter, eller hvis det opfylder de særlige bestemmelser nævnt i forrige sætning.
Regler for fritidsfartøjer større end 24 meter

 KONTAKT

Sikre skibe
Niels Brehm Nielsen, Skibsinspektør
+45 72 19 60 82