Vandscooter og jetski


​​​Du skal have speedbådskørekort, når du sejler med vandscooter eller jetski, og du skal overholde søvejsreglerne.

Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af vandscooteren/jetskiene.

Du skal være minimum 16 år for at tage et speedbådskørekort.

Husk at al sejlads med vandscooter/jetski skal foregå i overensstemmelse med gældende søvejsregler.

300 meter zone

Vandscooter- og jetskisejlads er kun tilladt i en afstand på 300 meter fra kysten. Den eneste undtagelse er transporten ud til 300 meter-zonen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max. 5 knob.

Der er forbud mod sejlads med vandscooter/jetski i naturbeskyttelsesområder og lokale forbudszoner – for mere info se Miljøstyrelsens hjemmeside (under fanen ”På havet”).

Desuden er det altid en god ide at snakke med det lokale havnekontor for at høre, om der er nogle specifikke regler om sejlads med vandscooter i deres område – for mere info se Danske havnelods hjemmeside.

Det skal du være opmærksom på, når du køber eller importerer en vandscooter

Når du køber en vandscooter i Danmark eller importerer en vandscooter fra et land udenfor EU skal du være opmærksom på krav om CE-mærkning. Vandscootere, som er bygget i et EU land efter d. 1. januar 2006 skal være CE-mærkede.

Ligeledes skal vandscootere, som er importeret fra et land udenfor EU, og som er blevet taget i brug eller markedsført for første gang i et EU land efter d. 1. januar 2006 være CE-mærkede.

Det er specielt de væsentlige krav til emission fra motorer og støj, som du skal få undersøgt.