Vandscootere


​​​Hvis du skal sejle med vandscooter er der en række regler, du bør være bekendt med. Du finder informationen her.

Sejlads med vandscooter skal foregå i overensstemmelse med gældende søvejsregler.
Du finder søvejsreglerne på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside.

Desuden er der regler for, hvor sejlads med vandscooter er tilladt. Vandscootersejlads er tilladt i en afstand på 300 meter fra kysten, på nær transport ud til 300 meter-zonen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max. 5 knob. Der er forbud mod sejlads med vandscooter i naturbeskyttelsesområder og lokale forbudszoner.

Når du sejler med jetski eller vandscooter skal du have et speedbådskørekort.
Mere info om speedbådskørekort

Du køber en vandscooter

Hvis du køber en vandscooter, skal du være opmærksom på kravet om CE-mærkning. Særligt hvis du importerer en vandscooter fra USA. I følge reglerne skal alle vandscootere være CE-mærkede, hvis er indført fra et land uden for EU eller bygget efter den 1. januar 2006. I forhold til vandscootere er det specielt de væsentlige krav til emission fra motorer og støj, du bør få undersøgt.

Endelig har miljøministeriet lovgivning, der omhandler sejlads med vandscooter. Det kan desuden være en god ide at snakke med det lokale havnekontor, for at høre om der er nogle specifikke regler angående sejlads med vandscooter i deres område. Søfartsstyrelsen regulerer ikke på området. På Miljøstyrelsens hjemmeside under fanen ”På havet” kan du finde mere information angående sejlads med vandscooter, samt et kort over samlet forbud for vandscootere i Danmark.