Krav om uddannelse


Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om at færdes til søs.
Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne.


Speedbådskørekort (lovkrav)

Hvis du skal sejle en speedbåd, skal du aflægge speedbådsprøven. Den består af en afprøvning af din håndtering af speedbåden, dit kendskab til bl.a. søvejsreglerne og farvandsafmærkninger. Speedbådskortet er også et krav ved sejlads med vandscooter. 


Duelighedsprøve

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde på under 15 meter er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsprøven består af en praktikprøve og en teoriprøve, der bl.a. indeholder søvejsregler og navigation. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. 


Yachtskipperuddannelse (lovkrav)

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde på over 15 meter skal du gennemføre en yachtskipperuddannelse. Yachtskipperuddannelsen af 3. grad retter sig mod sejlads i Nordeuropæiske farvande, mens yachtskipperuddannelsen af 1. grad retter sig mod sejlads på alle have.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00