Udstedelse af bevis


Afmærkning i danske farvande

​​​​​Har du mistet dit duelighedsbevis eller speedbådskørekort kan du få tilsendt et nyt.​

Gå direkte til udstedelse/genuds​tedelse af duelighedsbevis eller speedbådskørekort​

General information vedrørende duelighedsbevis og speedbådskørekort

Udstedelse/genudstedelse koster 75 kroner.

Når du har sat betalingen i gang kan der gå op til tre uger, inden du modtager dit bevis.

Hvis vi ikke kan udstede et bevis til dig, vil betalingen blive tilbageført.

Udstedelse/genudstedelse af duelighedsbevis

Vær opmærksom på, at der ikke udstedes "delbeviser" for beståelse af enten den teoretiske eller praktiske delprøve. Søfartsstyrelsen udsteder først et bevis, når begge prøver er bestået.

Er du i besiddelse af dit gamle bevis eller anden relevant dokumentation f.eks. bådførercertifikat eller sønæringsbevis, kan du fremskynde behandlingstiden ved at vedlægge dette som PDF-dokument på næste side med "Indsæt PDF-dokument" funktionen.

 Relateret indhold

 KONTAKT

 
Søfarende og certifikater (SFS)
72 19 60 00