Registrering af arbejdsperioder og hviletid


Der skal opslås vagtplaner om bord på skibet på et let tilgængeligt sted, og den søfarendes hvileperioder skal løbende registreres i et særligt hviletidsskema. Dette gælder ikke for fiskeskibe.

Søfartsstyrelsen har udstedt skemaer i en standardform for både arbejds- og hviletid. Hvis et rederi ønsker en anden udformning af disse skemaer, skal det af hensyn til den internationale kontrol godkendes af Søfartsstyrelsen.

En ansøgning om Søfartsstyrelsens godkendelse af enten arbejdstids- eller hviletidsskema kan indsendes pr. e-mail til jus@dma.dk. Et udkast til arbejdstids- eller hviletidsskema skal vedhæftes ansøgningen.

Det er også muligt at få Søfartsstyrelsens tilladelse til elektronisk registrering af hviletid. En ansøgning om tilladelse til anvendelse af et elektronisk hviletidsregistreringssystem kan indsendes pr. e-mail til jus@dma.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilket system er der tale om?
  • En oversigt over skibe under dansk flag, som skal anvende systemet, samt deres kendingsbogstaver.
  • Hvem skal tilladelsen udstedes til – rederi eller shipmanager?

 

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00