Helbredskrav


​​​Inden du stikker til søs, er der visse helbredskrav, du skal opfylde.

Det er altid søfartslægen, der afgør, om du som søfarende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

Afgørelsen træffes under hensyn til den søfarendes eller fiskerens helbred og sikkerhed, den øvrige besætning og skibets sikkerhed.

Læs om helbredskravene

 Kontakt

 
 
72 19 60 00