Sundhedsbevis for søfarende og fiskere


​​​Enhver søfarende og fisker på et dansk skib skal have et gyldigt sundhedsbevis, hvor den søfarende er erklæret egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger. Sundhedsbeviset kaldes også for "den blå bog".

Sundhedsbeviset udstedes efter lægeundersøgelsen hos en søfartslæge i Danmark eller hos skibsføreren i udlandet.

Det danske sundhedsbevis er i fuld overensstemmelse med konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) og med STCW-konventionen.

Er et sundhedsbevis bortkommet, kan Søfartsstyrelsen udstede et nyt bevis. Henvendelse herom kan ske til sjs@dma.dk.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00