Verificér STCW bevis

For at sikre bevisets gyldighed, er det nu muligt at verificere beviset online.
 
Du skal blot indtaste bevisets STCW-certifikatnummer.
 
Bemærk at for nuværende kan der kun søges på sønæringsbeviser / Please note that at the moment you can only verify certificates of compentency.
 
Der skelnes mellem store og små bogstaver / Please distinguish between uppercase and lowercase letters.

 LookupStcwCertificate

Check