Beskrivelse af kursuscenter


​Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) er en del af Søfartsstyrelsen og har til huse på Fanø.

Vi afholder kurser i sygdomsbehandling for danske og udenlandske sømænd, både fra handels- og fiskeriflåden.

Desuden afholder vi individuelt tilrettelagte kurser, for eksempel førstehjælpskurser med maritimt indhold.

CMS er videns- og kompetencecenter inden for det maritime medicinske område. Vi sagsbehandler eksempelvis dispensationer og står til rådighed med vejledning og svar på spørgsmål fra erhvervet.

CMS har en vision om at skabe verdens bedste maritime sundhedsvæsen, og er det første sted i verden, hvor sømænd undervises med simulationspatienter.

Vores vision

Oversigt over medarbejdere på CMS