Download fortegnelser


​​​​​​​​​​​De gældende fortegnelser over medicinkister findes nu digitalt og til download - både i pdf og excel-format. Begge udgaver ledsages af en vejledning. Seneste version vil altid være tilgængelig her på siden.

Opdateret 28.11.2016

 
Kategori A = Skibe med fartstilladelse world wide

Kategori A MFAG A1 = Skibe med fartstilladelse world wide og med farligt gods og mere end 24 timer til evakuering. 


Kategori A MFAG A2= Skibe med fartstilladelse world wide og med farligt gods og mindre end 24 timer til evakuering.

 
 
A
A MFAG A1
A MFAG A2
PDF-format
Excel-format
Excel-zip v.2.0
  

Kategori B  = Skibe med fartstilladelse op til 175 SM fra EU/EØS kyster
      
Kategori B MFAG B  = Skibe med fartstilladele op til 175 SM fra EU/EØS kyster og med farligt gods.
   

B
B MFAG 
PDF-format
Excel-format

 
Kategori C  = Skibe med fartstilladelse ikke over 25 SM fra EU /EØS kyster
 
 
Kategori C ​MFAG C ​= Skibe med fartstilladelse ikke over 25 sømil fra EU/EØS kyster og med farligt gods

​​
C
C MFAG C
PDF-format
Excel-format

      
Kategori CR = Supplement til kategori A, B og C (Redningsbåde og - flåder: Supplementtype CR)

 
Kategori P ​= Supplement til passagerskibe kategori A, B og C 
 
        
CR
P
PDF-format
Excel-format

Dispensation for gældende lægemiddelstoffer

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over Godkendte alternativer, som kan benyttes når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler. Listen ligger til download  i excel-format .

Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen over godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendig at ansøge om dispensation ved Søfartsstyrelsen.

Labels og brugervejledninger forefindes i listen.

Kan der hverken skaffes lægemidler som i medicinkisten eller fra alternativ listen må der søges dispensation. Dette kan foretages online her på hjemmesiden i samarbejde med apoteket/indkøber.
      
Ved tvivlsspørgsmål kontakt CMS.

 


 

 KONTAKT

Søfartsstyrelsen
Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS)
+45 72 19 60 04