Athencertifikat


​​​​Athencertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved passagerer og deres baggage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel - herunder også udenlandske passagerskibe, der sejler i national fart i klasse A og B.

Rederier med flere skibe opfordres til at lave en samlet ansøgning på vegne af virksomheden. Der udfyldes et ansøgningsskema med oplysninger om et enkelt af virksomhedens skibe. Under ”dokumenter” vedhæftes Blue Cards for alle de aktuelle skibe, gerne som en zip-fil. I “kommentarfeltet” noteres det, hvor mange skibe ansøgningen omhandler.

Ansøgning om athencertifikat​
Forsikring for passagerer

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 00
Mail:  athencertifikat@d​m​a.dk​​