Bunkercertifikat

​​​​​Bunkercertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover skal have certifikatet. Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover, der vil anløbe dansk havn, dansk laste- eller lossested, kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

Ansøgning om bunkercertifikat
Vejledning til ansøgning om bunkercertifikat

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 00
Mail:  bunkercertifikat@dma.dk