CLC-certifikat

​​​​​CLC-certifikatet vedrører forsikring for ansvar for skader ved olieforurening ved transport of olie. Danske skibe, der transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhybrider, skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested, kontinentalsokkel og som transporterer over 2000 tons olie i bulk som last.

Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

Ansøgning om CLC-certifikat
Vejledning til ansøgning om CLC-certifikat​​

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 00
Mail:  bunkercertifikat@dma.dk