Nationalitetsbevis


​For at et skib kan få et nationalitetsbevis, ​​skal det stå i e​t af skibsregistrene. Hvis du har mistet dit bevis, kan du ansøge om et nyt.

Når registreringen er gennemført, udstedes der et endeligt nationalitetsbevis til skibet. Nationalitetsbeviset dokumenterer, at skibet er registreret i DIS, og at det er berettiget til at føre dansk flag. DIS er et retsværnsregister for skibe, på samme måde som tingbogen er det for fast ejendom. Ved registreringen i DIS opnår ejeren en beskyttelse af ejendomsretten til skibet.


Hvis du vil læse mere om optagelse, kan du kigge under Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsregistret eller fartøjsfortegnelsen.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00