Vragcertifikat

​​​​Vragfjernelsescertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved identifikation, afmærkning og fjernelse af vrag. Danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, som ønsker at anløbe eller afsejle fra dansk havn eller en offshore-installation på dansk søterritorium.

Ansøgning om vragcertifikat 
Vejledning til ansøgning om vragcertifikat

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 00
Mail:  vragcertifikat@dma.dk