Sådan gør du - trin for trin


1. Indledende formularer og dokumentation

Send følgende dokumenter på e-mail til rederiets kontaktperson og cfs@dma.dk i pdf-format:

 

2. Formularer til registrering af skib

I skal udfylde og sende en række dokumenter til Søfartsstyrelsen for at få jeres skib registeret i skibsregisteret.             

Læs mere om hvordan I gør her

Hvis I er i tvivl, anbefaler vi, at I ringer til Skibsregistret på telefon 72 19 60 00.

 

3. Lovpligtige kurser og indkøb

Allerede tidligt i flagskifteprocessen kan det være nødvendigt at tilmelde skibsføreren og officererne til følgende kurser, så de efterfølgende kan ansøge om anerkendelses­beviser i god tid:

Herudover skal I indkøbe følgende:

 • Dansk medicinkiste og manualer
  • Alle Danske og udenlandske apoteker kan principielt levere den danske medicinkiste sålænge medicin og udstyr følger den danske Fortegnelse.   
  • Følgende manualer; Søfartsstyrelsens Lægebog, Fortegnelse-Kontroldokument-Brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr samt Radio Medical optegnelsen kan rekvireres fra Iver. C. Weilbach, www.weilbach.com 
 • For yderligere oplysninger, kontakt venligst Torben Leth, cms@dma.dk.

 

4. Dansk anerkendelsesbevis

Hvis dit rederi gør brug af skibsagenter, skal der fremsendes et godkendelsesbrev med oplysninger om skibsagenten til Kundecentret på e-mailadressen: bevis@dma.dk.

 

 • Skibsførere
  • Skibsførere må ikke sejle på grundlag af en forhåndsgodkendelse (Certificate of Receipt of Application – CRA).
  • Dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
  • Hvis skibsførerens uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, kræves der et operationelt interview eller en vurdering.
  • Følgende kurser skal fuldføres, før en søfarende påmønstrer efter et flagskifte:
   • Sygdomsbehandlerkursus.
   • Dansk søret for skibsførere.
   • Paragraf 16-kursus for skibsførere.
   • Hvis skibsføreren er polsk, kræves der et ARPA-kursus.
  • Dansk helbredserklæring (ligeledes benævnt den "blå bog").
  • Hvis skibsføreren ikke er fra et EU-land, skal det berørte skib have en dispensation fra Søfartsstyrelsen.

 

 • Officerer/besætningsmedlemmer
  • Dansk søret for seniorofficerer – undtagen skibsførere. Dette kræves ikke for vagthavende navigations- og maskinofficerer.
  • Dansk helbredserklæring.
  • Dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
  • Hvis officerens/besætningsmedlemmets uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, kræves der et operationelt interview eller en vurdering.
  • Alle dæksofficerer skal indsende dokumentation for GMDSS.
  • Hvis dæksofficeren er polsk, kræves der ligeledes et ARPA-kursus.

Spørgsmål og vejledning, procedurer og tjeklister findes her.

 

Forhåndsgodkendelse (Certificate of Receipt of Application – CRA):
I tilfælde af tidspres, eller hvis officerer og besætningsmedlemmer ikke har gennemført alle kurser eller ikke har al dokumentation klar til et dansk anerkendelsescertifikat, kan der udstedes en forhåndsgodkendelse, når der ansøges om et anerkendelsescertifikat. For at kunne udstede en forhåndsgodkendelse skal Søfartsstyrelsen modtage dokumentation for, at officeren er tilmeldt det krævede kursus. En forhåndsgodkendelse er gyldig i tre måneder, og i denne periode skal alle krævede kurser og manglende dokumentation bringes i orden, hvis besætningen skal kunne blive om bord på skibet. Forhåndsgodkendelsen kan ikke forlænges.

Her kan du søge om et dansk anerkendelsesbevis 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende danske anerkendelsesbeviser/forhåndsgodkendelser, kan du kontakte Kundecentret på e-mailadressen: bevis@dma.dk.

 

5. Besætningsfastsættelse (MSMD)

For at få udstedt en besætningsfastsættelse skal I udfylde en ansøg­ningsformular online.

Her kan du finde information samt ansøge om en besætningsfastsættelse. 

Såfremt skibsføreren er statsborger i et land, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal I endvidere have en særlig tilladelse. Ansøgningen skal sendes til safemanning@dma.dk.

For spørgsmål vedrørende besætningsfastsættelse kontakt venligst Søfartsstyrelsens afdeling for Maritim Regulering og Besætning på safemanning@dma.dk6. DMLC-certifikat – del I

I skal anmode om et DMLC-certifikat, del I, inden for seks måneder fra flag­skiftet.

Ansøg om DMLC - del 1

 

7. Bunkerscertifikat

For at få udstedt et bunkerscertifikat skal rederen udfylde en ansøgningsblanket.

Ansøg om et bunkerscertifikat

I sender ansøgningsblanketten sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra for­sikringsselskabet og bevis for betaling til bunkercertifikat@oem.dk.

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil bunkerscertifikatet lige­ledes blive udstedt.

 

8. Vragcertifikat

For at få udstedt et vragcertifikat skal rederen udfylde en ansøgningsblanket.

Ansøg om et vragcertifikat

I sender ansøgningsblanketten sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra for­sikringsselskabet og bevis for betaling til vragcertifikat@dma.dk

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil vragcertifikatet lige­ledes blive udstedt.

 

9. CLC-certifikat

For at få udstedt et CLC-certifikat skal I udfylde en ansøgningsblanket.

Ansøg om CLC-certifi­kat

I sender blanketten sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra forsikringsselskabet og bekræftelse af betaling til cfs@dma.dk.

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil CLC-certifikat lige­ledes blive udstedt.

 

10. Continuous Synopsis Record – CSR-ansøgning

Indsend initial inputformular og formular 2.

Vejledning og blanketter vedrørende CSR kan findes her.

 

11. Tilladelse til en skibsradiostation

For at få udstedt et kaldesignal og en tilladelse til en skibsradiostation skal I udfylde og sende ansøgningsformularen om et kaldesignal og et MMSI-nummer til skibe. I sender det til Søfartsstyrelsens kundecenter på kc@dma.dk.

Ansøg om tilladelse til en skibsradiostation

 

12. Registrering for at kunne på- og afmønstre søfarende

Senest fem arbejdsdage efter at en søfarende er på- eller afmønstret, skal I give Søfartsstyrelsen besked om det. I modtager et rederinummer og en adgangskode med henblik på at kunne indrap­portere oplysningerne digitalt.

Yderligere oplysninger samt indberetning kan findes her.


 

13. LRIT Conformance test report

Rederen skal sikre sig, at der bliver indsendt en ny ”conformance test report” om LRIT samt kontaktinformation om CSO til Søfartsstyrelsen.

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00