Verificér skibscertifikat


Fra 24. juni 2016 udsteder Danmark elektroniske skibscertifikater for skibe under dansk flag.
For at verificere autentiteten af et elektronisk certifikat, venligst indtast certifikatets Tracking ID sammen med enten skibets IMO nummer eller certifikatets udstedelsesdato.

For spørgsmål vedr. validering af certifikater udstedt før 24. juni 2016, eller hvis et certifikat ved validering fremstår som ugyldigt, kontakt venligst Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk eller på telefon +45 72 19 60 00 / +45 72 19 60 00.

Verify ship certificate

From 24 June 2016, Denmark will issue electronic ship certificates to ships flying the Danish flag. To verify the validity and authenticity of electronic ship certificates, please enter the tracking ID no. of the certificate in question together with either the ship's IMO number or the certificate's date of issue.

For questions regarding authentication of certificates issued before 24 June 2016 or in case electronic certificates are returned as invalid, please contact the Danish Maritime Authority by email: cfs@dma.dk or by tel.: +45 72 19 60 00.

Check