Danmarks første havplan


​Søfartsstyrelsen har ansvaret for etableringen af Danmarks første havplan.

Havplanen skal udgøre grundlaget for koordineringen af de mange anvendelser af Danmarks havområde på en måde, der kan understøtte betingelserne for bæredygtig vækst i Det Blå Danmark.

Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan anvendes til bl.a. offshore-energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem imod 2030.

Havplanen vil skabe større sikkerhed for maritime virksomheder og bedre forudsigelighed af, hvad havet anvendes til og påvirkningen af de marine økosystemer.

Planen træder i kraft 2021

Den danske havplansproces blev igangsat i januar 2017 og fortsætter indtil marts 2021, når planen træder i kraft.

Arbejdsgruppen for maritim fysisk planlægning har repræsentanter fra 12 maritime myndigheder i Danmark.

Arbejdsgruppen forventes at have udarbejdet et første udkast til den nationale havplan i slutningen af 2018.

 Relateret indhold

 
 
 
 

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00