Det Blå Danmark


Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og samlet set står danske maritime virksomheder for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.

Skibe, eksport og tonnage

  • Der er cirka 670 skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.
  • Den maritime klynge står for cirka en fjerdedel af den danske eksport.
  • Danske rederier og shippingvirksomheder er blandt verdens største operatører af tonnage.

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Der er cirka 60.000 personer direkte beskæftiget i Det Blå Danmark, og cirka 42.000 personer er indirekte beskæftiget i Det Blå Danmark. Samlet set svarer det til 3,8 procent af beskæftigelsen i Danmark.

Danske maritime virksomheder står samlet set for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.

Læs mere om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark i denne rapport

Det Blå Danmark består af rederier og shippingvirksomheder og en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er for eksempel skibsmæglere, havne og logistikvirksomheder.

Værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe er ligeledes en del af Det Blå Danmark.​

 KONTAKT

 
 
72 19 60 00