Vækstteamet for Det Blå Danmark


Vækstteamet for Det Blå Danmark blev nedsat i maj 2016. Vækstteamet er sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af den danske maritime sektor.
 
Medlemmerne af vækstteamet er:

  • Jesper Lok, bestyrelsesformand i ESVAGT, bestyrelsesformand i J. Lauritzen, næstformand for bestyrelsen i Danmarks Skibskredit, bestyrelsesmedlem i Inchape Shipping Services (formand)
  • Michael Skov, adm. direktør, Hafnia Tankers og bestyrelsesmedlem i Danmarks Rederiforening
  • Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel & Turbo og bestyrelsesformand for Danske Maritime
  • Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn og bestyrelsesformand for Danske Havne
  • Christina Ørskov, adm. direktør, Orskov Group
  • Jens Frederik Hansen, adm. direktør, A2SEA
  • Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU
  • Christina Grumstrup Sørensen, senior partner, Copenhagen infrastructure partners
  • Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden, medlem af Danmarks Vækstråd mv.
  • Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Vækstteamet for det Blå Danmark skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i Det Blå Danmark samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Arbejdet påbegyndes i juni 2016, og vækst-teamet forventes at aflægge rapport senest i 1. kvartal 2017.

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.

Der kan læses mere om vækstteam for Det Blå Danmark på www.evm.dk, hvor der også kan findes link til vækstteamets kommissorium.