Søg om uhævede feriemidler


Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste ombord på danske skibe, kan søge om de uhævede feriemidler.

Det er i øjeblikket ikke muligt at ansøge om uhævede feriemidler. Ny ansøgningsrunde åbnes hvert år i slutningen af oktober.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning skal dokumentationen for formålet fremgå af ansøgerens vedtægter. Det skal også fremgå af vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål.

Der ydes ikke støtte til andre statslige myndigheder, kommuner, regioner eller projekter med privatøkonomisk interesse. Støttet gives heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner, igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Sådan søger du om at få del i feriemidlerne

Ansøgningen sendes til Søfartsstyrelsen. Du skal anvende nedenstående ansøgningsskema.

Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaer er lukket for 2018.

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag skal senest den 19. November i indeværende år indsendes til Søfartsstyrelsen pr. e-mail til oeko@dma.dk med emnet "Ansøgning - uhævede ferie-midler".

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00