Kontakt


OBS! Søfartsstyrelsens ansatte på Sjælland arbejder hjemmefra for at undgå spredning af COVID-19.

Personligt fremmøde i Korsør er ikke muligt. Dog kan der afleveres dokumenter til skibsregistrering.

Styrelsens driftscenter i Grenaa og regionskontorerne i Jylland og på Fyn samt i Grønland har genoptaget fysisk fremmøde.

Nogle funktioner kan få forlænget sagsbehandlingstid, men styrelsen tilstræber fortsat at yde sine services, herunder normal besvarelse af henvendelser på telefon og email.

Skibsregistrering

Skibsregistret i Søfartsstyrelsen vil fortsat kunne modtage dokumenter herunder dokumenter til Dagbog. Registreringer forventes at kunne foretages i sædvanligt omfang – i visse tilfælde dog med lidt længere sagsbehandlingstid. Behandlede dokumenter kan ikke forventes udleveret umiddelbart efter registrering.

Sønæringsbeviser

Hvis du er søfarende, kan du fortsat få udstedt dine beviser, så du kan fortsætte med at sejle.

Syn på skibe

Søfartsstyrelsen har pr. 27. maj genoptaget afholdelse af syn.

  • Spørgsmål om syn bedes sendes til syn@dma.dk

Anmodninger om syn vil blive behandlet hurtigst muligt. Ved behov kan Søfartsstyrelsen tillade udsættelse af syn og forlængelse af certifikater. Er der tale om et klasset skib, skal forespørgsel ske til klassifikationsselskabet, som vil koordinere med Søfartsstyrelsen.

  • For øvrige skibe skal spørgsmål herom sendes til Søfartsstyrelsen på syn@dma.dk.  
  • Øvrige henvendelser om skibsgodkendelser mv. skal som normalt rettes til Søfartsstyrelsen cfs@dma.dk.

Kurser for sygdomsbehandlere

Sygdomsbehandlerkurserne er p.t. aflyst. Det vil være muligt at holde øje med udviklingen på vores hjemmeside: 

Læs mere om kurser for sygdomsbehandlere her

Personer der kommer i en situation, hvor beviset udløber, bedes henvende sig på cms@dma.dk , så finder vi en løsning.

Søfartsstyrelsens adresser​ ​

​Søfartsstyrelsens hovedkontor:
​Caspar Brands Plads 9
4220 Korsør
Telefon: + 45 72 19 60 00
Mail: sfs@dma.dk


Tabel

​Søfarende og certifikater ​

Telefon: + 45 72 19 60 00Receptionen er åben:
Mandag - torsdag: 9.00-16.00Mandag - torsdag: 9.00-16.00
Fredag: 9.00-15.00 Fredag: 9.00-15.00
Mail: soc@dma.dkKassen er åben: Mandag - fredag: 10.00-14.00


Tabel

​Skibsregistret

Telefon: + 45 72 19 60 23(alle hverdage 9.00-15.00)
​Mail: srg@dma.dk


Tabel

​Presse

Telefon: +45 72 19 60 09(alle hverdage 9.00-16.00)
​Mail: presse@dma.dk

Tabel

​Bestil syn

Uden for kontortid anmelder du syn på udenlandske skibe, der anløber dansk havn eller gennemsejler danske farvande, til vagthavende i Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 00.
Bestil syn online: Bestil syn.


Tabel

​Driftscentre

​Søfartsstyrelsen har to driftscentre, som indkøber og vedligeholder Søfartsstyrelsens flydende afmærkning samt fyr. Der er åbent for henvendelse: ​
Mandag - torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-12.00
​​Driftscenter Korsør
Søbatteriet 2
4220 Korsør
Telefon: + 45 72 19 60 05

Driftscenter Grenå
Ndr. Kajgade 1
8500 Grenå
Telefon: +45 72 19 60 10


Tabel

​Synskontorer ​

Syn i Danmark Syn på Grønland: Synscenter Nuuk
Telefon: + 45 72 19 60 08​ 
(alle hverdage 9.00-15.00)

Telefon: +299 32 54 44
(alle hverdage lokal tid 9.00-15.00, som svarer til dansk tid 13.00-19.00)