Mål og økonomi


Illustrativt billede

Søfartsstyrelsen indgår årligt en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriet. Mål- og resultatplanen opstiller mål for styrelsens arbejde det pågældende år og er dermed et vigtigt strategidokument for styrelsen.

Find Søfartsstyrelsens mål- og resultatplan her.

Der afrapporteres på målene i Søfartsstyrelsens årsrapport. Årsrapporten indeholder desuden en samlet beretning for året, der er gået, og en række nøgletal for styrelsens økonomi.

Find Søfartsstyrelsens årsrapport her

 Kontakt

Administrationssekretariatet
Mette Festersen Jensen, Fuldmægtig
+45 72 19 61 35