Afdelingerne


Illustrativt billede

Søfarende og certifikater

Vi er til for at servicere de søfarende og rederierne i sager, der vedrører den søfarendes forhold. Vi arbejder for at levere en rettidig og kompetent sagsbehandling med et yderst højt serviceniveau.

Læs mere om Søfarende og certifikaters arbejdsområder


Sikre skibe

Vi yder service til rederierne og skibene samt det landbaserede tilhørende erhverv, og søger aktivt at præge udviklingen af dansk kvalitetsskibsfart ved at formidle og håndhæve Søfartsstyrelsens strategier for sikkerhed, sundhed og miljø.

Læs mere om Sikre skibes arbejdsområder


Sikre farvande

Vi arbejder for at fremme sikkerheden på havet i Rigsfælleskabet.

Læs mere om Sikre farvandes arbejdsområder


Maritim regulering og jura

Vi arbejder med lovgivning og regler for at fremme sikkerhed, sundhed og miljø for skibe, de søfarende og fiskeres forhold om bord og de farvande, de sejler i.

Læs mere om Maritim regulering og juras arbejdsområder


Maritim erhvervs- og vækstpolitik

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for erhvervet. Vi udarbejder initiativer og analyser, der kan bidrage til konkurrencedygtige rammebetingelser for Det Blå Danmark, så Danmark også i fremtiden er en førende maritim nation, ligesom. Det gør vi både nationalt og internationalt.

Læs mere om Maritim erhvervs- og vækstpolitiks arbejdsområder


Data- og forretningsudvikling

Vi arbejder med at udvikle Søfartsstyrelsens data- og forretningssystemer og tilhørende arbejdsgange. Vi tænker i konkrete resultater, så løsninger kobles tæt til kunders, interessenters og medarbejderes behov.

Læs mere om Data- og forretningsudviklings arbejdsområder


Administrationssekretariatet

Vi varetager de fællesfunktioner, der får Søfartsstyrelsens regnskab, styring og service til at bidrage til en effektiv opgaveløsning. Derudover yder vi råd og vejledning til EU-projekter, økonomi generelt og spørgsmål vedrørende den daglige IT-drift.

Læs mere om Administrationssekretariatets arbejdsområder


Skibsregistret

I Skibsregistret registrerer vi rettigheder og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer. Vi arbejder for, at registreringen sker effektivt og serviceminded, så skibsregistreringen er konkurrencedygtig i forhold til andre landes registre.

Læs mere om Skibsregistrets arbejdsområder


System og udvikling

Vi bistår Direktionen med planlægning, tilrettelæggelse og opfølgning i forhold til udvikling af organisationen, kompetencer, strategi og ledelse samt arbejdsmiljøarbejdet. Vi er national koordinator ved ekstern auditering og inspektioner af Søfartsstyrelsen og står for årlige interne audits af alle enheder.

Læs mere om System og udviklings arbejdsområder


Direktionssekretariatet

Vi koordinerer og kvalitetssikrer Søfartsstyrelsens ministerbetjeningssager. Vi er omdrejningspunkt for en professionel betjening af direktionen og fungerer som indgang for pressen.

Læs mere om Direktionssekretariatets arbejdsområder