Maritim erhvervs- og vækstpolitik


​Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for erhvervet. Vi udarbejder initiativer og analyser, der kan bidrage til konkurrencedygtige rammebetingelser for Det Blå Danmark, så Danmark også i fremtiden er en førende maritim nation. Det gør vi både nationalt og internationalt.

Vi arbejder med følgende områder:

 • International skibsfartspolitik, herunder bilaterale relationer og aftaler på det maritime område
 • Det Blå Danmarks vækstvilkår
 • Maritim fysisk planlægning
 • Havneområdet, herunder erhvervshavneudvalget
 • Skat, herunder tonnageskatteloven
 • CSG og handelspolitik
 • Østersø-samarbejdet
 • Nordisk samarbejde
 • Danish Maritime Days
 • Klimaforhandlingerne
 • Vækstrådgivere
 • EU (blue economy, integreret maritim politik og ocean governance)
 • Love:
  • Maritim fysisk planlægning

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Maritim erhvervs- og vækstpolitik
+45 72 19 60 00