Maritim regulering og jura


​Vi arbejder med lovgivning og regler for at fremme sikkerhed, sundhed og miljø for skibe, de søfarende og fiskeres forhold om bord og de farvande, de sejler i.

Vi har ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

 • Sikkerhed
 • Miljø og klima
 • Søfartssociale forhold
 • Sundhed
 • Enklere regler
 • IMO og EU kontaktpoint
 • Internationale forhandlinger
 • Arktis
 • Samarbejde med Grønland
 • Juridisk rådgivning
  • Lovkvalitet
  • Aktindsigt
  • Forvaltningsret
  • Lovprogrammet
  • Internt advokatkontor
 • Love
  • Sikkerhed til søs
  • Skibets besætning
  • Lodsloven
  • Skibsmåling
  • Dykkerloven
  • Sømandsloven
  • Søfarendes ansættelsesforhold
  • Handelsflådens Velfærdsråd
  • DIS
  • Søloven
  • Krigsforsikringsloven
  • Lov om Skibsfartsnævnet
 • Råd, nævn og udvalg:
  • Skibstilsynsråd og dets tre udvalg
  • Kontaktudvalget for Grønland
  • Sølovsudvalget
 • Konventioner og fora
  • Sikkerhed: Load Line, Solas, Colreg, STCW, Tonnage

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00