Søfarende og certifikater


​​​​Vi er til for at servicere de søfarende og rederierne i sager, der vedrører den søfarendes forhold. Vi arbejder for at levere en rettidig og kompetent sagsbehandling med et yderst højt serviceniveau.

Vi har følgende arbejdsområder:

Vi udsteder bl.a.:

 • Sønæringsbeviser
 • Anerkendelsesbeviser
 • Kaldesignalsbeviser
 • Fritidssejlerbeviser
 • Lodscertifikater

Vi koordinerer:

 • Yachtskipperprøver
 •  SRC-radioprøver

Vi behandler spørgsmål om refusion i sager om:

 • Sygesikring
 • Dagpenge

Vi modtager indberetninger om:

 • Søfarendes helbredsmæssige egnethed
 • Arbejdsskader
 • Mønstringsoplysninger

Vi behandler bl.a. klager vedrørende:

 • Lægeattest
 • Ansættelsesforhold
 • Hviletid
 • Forhold ombord

Vi autoriserer:

 • Søfartslæger
 • Dykkerlæger

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00