Sikre farvande


Vi arbejder for at fremme sikkerheden på havet i Rigsfælleskabet og har ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

 • Farvandsafmærkning i hele Rigsfællesskabets farvande, herunder:
  • Regulering af afmærkningen
  • Drift af den statslige afmærkning
  • Udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi
  • International erfaringsudveksling og koordination
 • Udsendelse af Maritime Safety Information (MSI) i hele Rigsfællesskabet, herunder:
  • Navigationsadvarsler
  • Efterretninger for Søfarende
 • Drift af inspektionsskibene
  • 'JENS SØRENSEN' 
  • 'POUL LØWENØRN'
 • Radionavigation i hele Rigsfællesskabet, herunder:
  • DGPS
  • Racons
  • AIS
  • NAVTEX
  • Loran-infrastruktur
 • Tilsyn med lodsområdet
 • Sekretariatsstøtte til Søsportens Sikkerhedsråd

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00