Råd, nævn og udvalg


Illustrativt billede

​​Søfartsstyrelsen har beføjelser til at ændre bestående retsforskrifter eller udfærdige nye inden for sit arbejdsområde. Det gør vi i samarbejde med erhvervets parter. Derfor er der nedsat et antal råd, hvor både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er repræsenteret.

Der er også nedsat nævn, som virker som ankeinstans for visse af Søfartsstyrelsens afgørelser.​