Kontaktudvalget for Maritim Forskning


Kontaktudvalget for Maritim Forskning's opgave er at udvikle dialogen mellem erhvervsorganisationer, de maritime professionsskoler og universiteter.

Det er også udvalgets opgave at etablere konkrete projektideer, som efter behov kan danne grundlag for udarbejdelse af ansøgninger til offentlige og/eller private forsknings-finansierede råd og fonde.

Formand

  • Søfartsstyrelsen varetager formandsposten

Udvalget er repræsenteret af erhvervsorganisationer, universiteter, maritime professionsskoler, Forsknings- og Undervisningsministeriet og Søfartsstyrelsen.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00