Skibsfartsnævnet


​Skibsfartsnævnet er et dansk nævn, der er nedsat som led i NATO-samarbejdet og har til opgave at kontrollere eller sikre sig anvendelsen af relevante dele af handelsflåden i tilfælde af krig eller truende krigsfare.

Det kan enten være til fælles internationale forsvarsforanstaltninger eller til brug for varetransport og samfærdsel. Det kræver imidlertid, at nævnets virksomhed skal indgå i et skibsfartsorgan, der er oprettet af NATO - et såkaldt Defence Shipping Authority.

Nævnet kan dog forinden overtage brugsretten til danske skibe, mod at statskassen erstatter rederen samtlige udgifter og tab, som opstår i den forbindelse. Nævnet består af en formand og tre medlemmer, som er udpeget af erhvervsministeren, samt tre medlemmer, som er udpeget af Danske Rederier.

Skibsfartsnævnet sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen. 

Formand
Executive Vice President and CEO of Fleet & Strategic Brands Henriette H. Thygesen, A.P. Møller – Mærsk A/S

Medlem 

CEO Jacob Meldgaard, TORM A/S

Medlem
CEO Torben Carlsen, DFDS A/S

Medlem
CEO Jan Rindbo, NORDEN A/S

Medlem
Direktør Sune Blinkenberg, Søfartens Ledere

Medlem
Keld Bækkelund Hansen, Metal Søfart

Medlem
Direktør Andreas Nordseth, Søfarts​styre​ls​en

Suppleant
Juridisk chef Kristina Ravn, Søfartsstyrelsen

Sekretær
Fuldmægtig Kristian Bruun Sørensen, Søfartsstyrelsen

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00