Skibstilsynsrådet


​​​​​Skibstilsynsrådets opgave er at rådgive Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i spørgsmål inden for lov om sikkerhed til søs.

Rådet skal også følge den tekniske udvikling inden for lovens område og fremsætte ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om skibes sikkerhed med videre og den dertil knyttede administration.

Rådet er nedsat i henhold til § 26 i lov om sikkerhed til søs.

Formand

Vicedirektør Christian Breinholt
Søfartsstyrelsen

Næstformand

Kontorchef Anne Skov Strüver
Søfartsstyrelsen

Sekretær

Seniorskibsinspektør Christian Bækmark Schiolborg
Søfartsstyrelsen

Forretningsorden for Skibstilsynsrådet

Underudvalg

Fiskeskibsudvalget:

Formand

Kontorchef Per Sønderstrup
Søfartsstyrelsen

Sekretær

Seniorskibsinspektør Christian Bækmark Schiolborg
Søfartsstyrelsen

Kommissorium for Fiskeskibsudvalget

Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe:

Formand

Kontorchef Per Sønderstrup
Søfartsstyrelsen

Sekretær

Chefkonsulent Steen Møller Nielsen
Søfartsstyrelsen 

Kommissorium for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe

Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe:

Formand

Kontorchef Hemming Hindborg

Sekretær

Sygeplejerske Michael Lund Nielsen

Kommissorium for udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe​​​

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Christian Bækmark Schiolborg, Specialkonsulent
+45 72 19 61 16