Skibstilsynsrådet


​​​​​Skibstilsynsrådets opgave er at rådgive Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i spørgsmål inden for lov om sikkerhed til søs.

Rådet skal også følge den tekniske udvikling inden for lovens område og fremsætte ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om skibes sikkerhed med videre og den dertil knyttede administration.

Rådet er nedsat i henhold til § 26 i lov om sikkerhed til søs.

Forretningsorden for Skibstilsynsrådet

Formand

Søfartsstyrelsen varetager formandsposten

Næstformand

Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelsen

Underudvalg

Fiskeskibsudvalget:

Formand

Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelsen

Sekretær

Seniorskibsinspektør Anders Viborg Kristensen, Søfartsstyrelsen

Kommissorium for Fiskeskibsudvalget

Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe:

Formand

Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelsen

Sekretær

Chefkonsulent Steen Møller Nielsen, Søfartsstyrelsen 

Kommissorium for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe

Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe:

Formand

Synschef Martin John, Søfartsstyrelsen

Sekretær

Sygeplejerske Michael Lund Nielsen

Kommissorium for udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe​​​

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00