Søsportens Sikkerhedsråd


​​​Søsportens Sikkerhedsråd er nedsat af Handelsministeriet i 1967. Rådet har til opgave at virke for større sikkerhed for menneskeliv til søs i fritidsbåde i danske farvande og er rådgivende for Søfartsstyrelsen på det område.

Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside

Formand 
Jan Thorn, kontorchef

Daglig leder
Sten Emborg​​, specialkonsulent

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sten Emborg, Specialkonsulent
+45 72 19 62 19